Flappy Bird in JavaScript

Flappy Bird in JavaScript

We gaan het spelletje Flappy Bird programmeren in JavaScript.

Flappy Bird

In Flappy Bird moet je het vogeltje tussen de buizen door laten vliegen, zonder er tegenaan te botsen.

Dat klinkt eenvoudig, maar is lastiger dan je denkt!

Plunker

We gaan werken in Plunker. Dit is een online editor waarin we onze JavaScript code gaan schrijven.

Als het goed is zie je nu dit scherm:

Plunker

We gaan onze code schrijven in het bestand flappybird.js, open het bestand meer eens door er op te klikken

Je ziet nu deze code in het code venster:

var state = {
 preload: function () {
  // Hier laad je alle plaatjes en geluiden in het geheugen van de computer
  
 },

 create: function () {
  // Hier zet je code neer die 1 keer uitgevoerd moet worden, wanneer je spel 
  // opstart

 },

 update: function () {
  // Hier zet je code neer die steeds opnieuw uitgevoerd wordt. Je kunt
  // bijvoorbeeld controleren of 2 dingen met elkaar botsen.
  
 }
}

var game = new Phaser.Game(640, 480, Phaser.CANVAS);
game.state.add('main', state);
game.state.start('main');

Je ziet hierboven computer code staan, maar ook ‘gewone’ Nederlandse zinnen.

We noemen dit commentaar en gebruiken het om uit te leggen wat de code doet.

Je kunt zelf ook commentaar toevoegen door een regel te beginnen met //.

De achtergrond instellen

🚨 BELANGRIJK! 🚨

Druk voor je verder gaat op de Fork knop (links boven in het scherm).

Dit zorgt er voor dat er een kopie gemaakt wordt van de code, waarin jouw wijzigingen bewaard blijven.

Er gebeurt nog niet zo veel in ons spel, je ziet alleen maar een zwart vlak.

We gaan eerst maar eens een mooie achtergrond instellen.

Dat doen we door het plaatje achtergrond.png in het geheugen van de computer te laden.

Voeg deze regel toe aan de preload functie, op regel 4.

game.load.image('achtergrond', 'achtergrond.png');

De preload functie ziet er als het goed is nu zo uit:

var state = {
 preload: function () {
  // Hier laad je alle plaatjes en geluiden in het geheugen van de computer
  game.load.image('achtergrond', 'achtergrond.png');
 },
 ...
}

Voeg in de create functie het achtergrondplaatje als sprite toe. Maak de sprite net zo groot als het scherm van ons spel:

this.background = game.add.sprite(0, 0, 'achtergrond');
this.background.width = game.width;
this.background.height = game.height;

Als het goed is zie je nu de achtergrond verschijnen.

Achtergrond

Een sprite is een plaatje dat in een game gebruikt wordt.

Controlepunt

Als het goed is ziet je code er nu zo uit:

var state = {
 preload: function () {
  // Hier laad je alle plaatjes en geluiden in het geheugen van de computer
  game.load.image('achtergrond', 'achtergrond.png');
 },

 create: function () {
  // Hier zet je code neer die 1 keer uitgevoerd moet worden, wanneer je spel 
  // opstart
  this.background = game.add.sprite(0, 0, 'achtergrond');
  this.background.width = game.width;
  this.background.height = game.height;
 },

 update: function () {
  // Hier zet je code neer die steeds opnieuw uitgevoerd wordt. Je kunt
  // bijvoorbeeld controleren of 2 dingen met elkaar botsen.
 }
}

var game = new Phaser.Game(640, 480, Phaser.CANVAS);
game.state.add('main', state);
game.state.start('main');

De vogel op het scherm tekenen

Alleen naar een achtergrond kijken is ook maar saai. Laten we Flappy zelf eens in het spel zetten.

Laad in de preload functie het plaatje van Flappy Bird in het geheugen van de computer.

game.load.spritesheet('vogel', 'vogel.png', 68, 48, 3);

En zet nu de Flappy sprite in het spel in de create functie:

this.flappy = game.add.sprite(100, 245, 'vogel');

Als het goed is ie je Flappy nu in het spel verschijnen!

Flappy

Een spritesheet is een afbeelding waarin meerdere uiterlijken van een sprite staan. Open het bestand vogel.png maar eens. Je ziet drie vogeltjes die allemaal net ietsje anders zijn. Elke vogel is 68 pixels hoog en 48 pixels breed. We gaan dit straks nodig hebben om de vogel te laten vliegen.

Controlepunt

Als het goed is ziet je code er nu zo uit:

var state = {
 preload: function () {
  // Hier laad je alle plaatjes en geluiden in het geheugen van de computer
  game.load.image('achtergrond', 'achtergrond.png');
  game.load.spritesheet('vogel', 'vogel.png', 68, 48, 3);
 },

 create: function () {
  // Hier zet je code neer die 1 keer uitgevoerd moet worden, wanneer je spel 
  // opstart
  this.background = game.add.sprite(0, 0, 'achtergrond');
  this.background.width = game.width;
  this.background.height = game.height;

  this.flappy = game.add.sprite(100, 245, 'vogel');
 },

 update: function () {
  // Hier zet je code neer die steeds opnieuw uitgevoerd wordt. Je kunt
  // bijvoorbeeld controleren of 2 dingen met elkaar botsen.
 }
}

var game = new Phaser.Game(640, 480, Phaser.CANVAS);
game.state.add('main', state);
game.state.start('main');

De vogel laten vallen

Er gebeurt nog weinig in ons spel. We gaan straks Flappy leren vliegen, maar eerst gaan we haar laten vallen.

We doen dit door physics aan ons spel toe te voegen.

Voeg deze regel toe in de create functie :

game.physics.startSystem(Phaser.Physics.ARCADE);

We gaan nu met deze physics de zwaartekracht instellen op Flappy.

Hiervoor voeg je nog 2 regels code aan je programma toe in de create functie:

game.physics.arcade.enable(this.flappy);
this.flappy.body.gravity.y = 1000;

En meteen valt Flappy van het scherm! 😱

Stap 3

Controlepunt

Als het goed is ziet je code er nu zo uit:

var state = {
 preload: function () {
  // Hier laad je alle plaatjes en geluiden in het geheugen van de computer
  game.load.image('achtergrond', 'achtergrond.png');
  game.load.spritesheet('vogel', 'vogel.png', 68, 48, 3);
 },

 create: function () {
  // Hier zet je code neer die 1 keer uitgevoerd moet worden, wanneer je spel 
  // opstart
  this.background = game.add.sprite(0, 0, 'achtergrond');
  this.background.width = game.width;
  this.background.height = game.height;

  this.flappy = game.add.sprite(100, 245, 'vogel');

  game.physics.startSystem(Phaser.Physics.ARCADE);
  game.physics.arcade.enable(this.flappy);
  this.flappy.body.gravity.y = 1000;
 },

 update: function () {
  // Hier zet je code neer die steeds opnieuw uitgevoerd wordt. Je kunt
  // bijvoorbeeld controleren of 2 dingen met elkaar botsen.
 }
}

var game = new Phaser.Game(640, 480, Phaser.CANVAS);
game.state.add('main', state);
game.state.start('main');

De vogel laten vliegen

Als je het spel nu start, zal de vogel als een baksteen naar beneden vallen. Laten we er voor zorgen dat ze kan vliegen.

Stap 4

Voeg in de create functie de volgende regels toe:

var spaceKey = game.input.keyboard.addKey(Phaser.Keyboard.SPACEBAR);
spaceKey.onDown.add(this.flap, this);  

Met de regels hierboven zorgen we er voor dat wanneer de spatiebalk ingedrukt wordt, het spel de functie flap van ons state object uitvoert.

Deze funtie bestaat nog niet, dus die moeten we toevoegen aan het state object. Voeg deze code onder de update functie toe, na een komma:

flap: function() {
 this.flappy.body.velocity.y = -350;
}

Zodat de code van het state object er zo uitziet:

var state = {
 preload: function() { 
  ...
 },
 create: function() { 
  ...
 },
 update: function() { 
  ...
 }, // <-- Let op dat je deze komma niet vergeet!
 flap: function() {
  this.flappy.body.velocity.y = -350;
 }
}

Doordat we in de flap functie de vogel een y-snelheid meegeven, vliegt ze eventjes omhoog wanneer je de spatiebalk indrukt.

Maar door de zwaartekracht die we ingesteld hebben, zal ze snel weer naar beneden vallen 😇

Controlepunt

Als het goed is ziet je code er nu zo uit:

var state = {
 preload: function () {
  // Hier laad je alle plaatjes en geluiden in het geheugen van de computer
  game.load.image('achtergrond', 'achtergrond.png');
  game.load.spritesheet('vogel', 'vogel.png', 68, 48, 3);
 },

 create: function () {
  // Hier zet je code neer die 1 keer uitgevoerd moet worden, wanneer je spel 
  // opstart
  this.background = game.add.sprite(0, 0, 'achtergrond');
  this.background.width = game.width;
  this.background.height = game.height;

  this.flappy = game.add.sprite(100, 245, 'vogel');

  game.physics.startSystem(Phaser.Physics.ARCADE);
  game.physics.arcade.enable(this.flappy);
  this.flappy.body.gravity.y = 1000;

  var spaceKey = game.input.keyboard.addKey(Phaser.Keyboard.SPACEBAR);
  spaceKey.onDown.add(this.flap, this);  
 },

 update: function () {
  // Hier zet je code neer die steeds opnieuw uitgevoerd wordt. Je kunt
  // bijvoorbeeld controleren of 2 dingen met elkaar botsen.
 },
 flap: function() {
  this.flappy.body.velocity.y = -350;
 }
}

var game = new Phaser.Game(640, 480, Phaser.CANVAS);
game.state.add('main', state);
game.state.start('main');

Animatie en geluid toevoegen

Onze vogel kan nu wel vliegen, maar het ziet er een beetje saai uit.

Eens kijken of het ons lukt flappy met haar vleugels te laten wapperen.

Voeg een animatie toe aan flappy door deze code in de create functie te zetten:

this.flappy.animations.add('vlieg');

En start de animatie iedere keer dat de flap functie uitgevoerd wordt, door deze code aan de flap functie toe te voegen:

this.flappy.animations.play('vlieg', 10, false);

Stap 5

Deze code speelt de drie plaatjes in de spritesheet van de vogel een-voor-een af. 10 keer per seconde wordt het volgende plaatje getoond, waardoor het lijkt alsof de vleugels van de vogel wapperen.

Laad nu het flap geluidsbestand in het geheugen van de computer door in de preload functie deze code toe te voegen:

game.load.audio('flap', 'flap.mp3');

Maak het flap geluid bekend in het spel door deze code in de create functie te zetten:

this.flapGeluid = game.add.audio('flap');

Speel het geluid af iedere keer wanneer de flap functie uitgevoerd wordt:

this.flapGeluid.play();

Controlepunt

Als het goed is ziet je code er nu zo uit:

var state = {
 preload: function () {
  // Hier laad je alle plaatjes en geluiden in het geheugen van de computer
  game.load.image('achtergrond', 'achtergrond.png');
  game.load.spritesheet('vogel', 'vogel.png', 68, 48, 3);
  game.load.audio('flap', 'flap.mp3');
 },

 create: function () {
  // Hier zet je code neer die 1 keer uitgevoerd moet worden, wanneer je spel 
  // opstart
  this.background = game.add.sprite(0, 0, 'achtergrond');
  this.background.width = game.width;
  this.background.height = game.height;

  this.flappy = game.add.sprite(100, 245, 'vogel');

  game.physics.startSystem(Phaser.Physics.ARCADE);
  game.physics.arcade.enable(this.flappy);
  this.flappy.body.gravity.y = 1000;

  var spaceKey = game.input.keyboard.addKey(Phaser.Keyboard.SPACEBAR);
  spaceKey.onDown.add(this.flap, this);

  this.flappy.animations.add('vlieg'); 

  this.flapGeluid = game.add.audio('flap');
 },

 update: function () {
  // Hier zet je code neer die steeds opnieuw uitgevoerd wordt. Je kunt
  // bijvoorbeeld controleren of 2 dingen met elkaar botsen.
 },
 flap: function() {
  this.flappy.body.velocity.y = -350;
  this.flappy.animations.play('vlieg', 10, false);
  this.flapGeluid.play();
 }
}

var game = new Phaser.Game(640, 480, Phaser.CANVAS);
game.state.add('main', state);
game.state.start('main');

Buizen laten verschijnen

Stap 6

Nu de vogel kan vliegen, gaan we het wat spannender maken.

We gaan iedere 3 seconden rij met buizen laten verschijnen.

Hiervoor voegen we een timer toe in de create functie.

this.timer = game.time.events.loop(3000, this.maakBuizen, this);

Deze timer zorgt er voor dat iedere 3 secoden (= 3000 milliseconden) de functie maakBuizen uitgevoerd wordt.

De code voor het aanmaken van de buizen is wat lastiger, dus die krijg je cadeau! We moeten de code alleen nog even actief maken.

Dit doe je door deze regel helemaal onderaan je programma toe te voegen:

laadBuizen(state);

Controlepunt

Als het goed is ziet je code er nu zo uit:

var state = {
 preload: function () {
  // Hier laad je alle plaatjes en geluiden in het geheugen van de computer
  game.load.image('achtergrond', 'achtergrond.png');
  game.load.spritesheet('vogel', 'vogel.png', 68, 48, 3);
  game.load.audio('flap', 'flap.mp3');
 },

 create: function () {
  // Hier zet je code neer die 1 keer uitgevoerd moet worden, wanneer je spel 
  // opstart
  this.background = game.add.sprite(0, 0, 'achtergrond');
  this.background.width = game.width;
  this.background.height = game.height;

  this.flappy = game.add.sprite(100, 245, 'vogel');

  game.physics.startSystem(Phaser.Physics.ARCADE);
  game.physics.arcade.enable(this.flappy);
  this.flappy.body.gravity.y = 1000;

  var spaceKey = game.input.keyboard.addKey(Phaser.Keyboard.SPACEBAR);
  spaceKey.onDown.add(this.flap, this);

  this.flappy.animations.add('vlieg'); 

  this.flapGeluid = game.add.audio('flap');

  this.timer = game.time.events.loop(3000, this.maakBuizen, this);
 },

 update: function () {
  // Hier zet je code neer die steeds opnieuw uitgevoerd wordt. Je kunt
  // bijvoorbeeld controleren of 2 dingen met elkaar botsen.
 },
 flap: function() {
  this.flappy.body.velocity.y = -350;
  this.flappy.animations.play('vlieg', 10, false);
  this.flapGeluid.play();
 }
}

var game = new Phaser.Game(640, 480, Phaser.CANVAS);
game.state.add('main', state);
game.state.start('main');

laadBuizen(state);

Botsingen

Stap 7

Dit begint al aardig op Flappy Bird te lijken zeg, goed bezig!

Flappy vliegt nu nog wel dwars door alle buizen heen.

Zo is het wel een heel eenvoudig spelletje, daar gaan we iets aan doen!.

We gaan nu steeds controleren of flappy botst met een buis.

We doen dit in de update functie, omdat die steeds opnieuw uitgevoerd wordt.

Voeg deze code daarom aan de update functie toen:

game.physics.arcade.overlap(this.flappy, this.buizen, this.botsing, null, this);

Als flappy met een van de buizen botst, wordt de functie botsing uitgevoerd.

Die functie bestaat nog niet, dus die voegen we toe aan het state object, net zoals we dat eerder met de flap functie gedaan hebben:

var state = {
 preload: function() { 
  ...
 },
 create: function() { 
  ...
 },
 update: function() { 
  ...
 },
 flap: function() {
  ...
 }, // <-- Let op dat je de komma weer niet vergeet :-)
 botsing: function() {
  game.state.start('main');
 }
}

De code die in de botsing functie uitgevoerd wordt, zorgt er voor dat het spel opnieuw start.

Dus iedere keer dat flappy een botsing heeft met een van de buizen wordt het spel opnieuw gestart.

Geluid toevoegen

Laten we er nu nog even een echt botsing van maken door een geluidje af te spelen.

Laad het botsing geluidsbestand in het geheugen van de computer door in de preload functie deze code toe te voegen:

game.load.audio('botsing', 'botsing.mp3');

Maak het botsing geluid bekend in het spel door deze code in de create functie te zetten:

this.botsingGeluid = game.add.audio('botsing');

Speel het geluid af iedere keer wanneer de botsing functie uitgevoerd wordt:

this.botsingGeluid.play();

Controlepunt

Als het goed is ziet je code er nu zo uit:

var state = {
 preload: function () {
  // Hier laad je alle plaatjes en geluiden in het geheugen van de computer
  game.load.image('achtergrond', 'achtergrond.png');
  game.load.spritesheet('vogel', 'vogel.png', 68, 48, 3);
  game.load.audio('flap', 'flap.mp3');
  game.load.audio('botsing', 'botsing.mp3');
 },

 create: function () {
  // Hier zet je code neer die 1 keer uitgevoerd moet worden, wanneer je spel 
  // opstart
  this.background = game.add.sprite(0, 0, 'achtergrond');
  this.background.width = game.width;
  this.background.height = game.height;

  this.flappy = game.add.sprite(100, 245, 'vogel');

  game.physics.startSystem(Phaser.Physics.ARCADE);
  game.physics.arcade.enable(this.flappy);
  this.flappy.body.gravity.y = 1000;

  var spaceKey = game.input.keyboard.addKey(Phaser.Keyboard.SPACEBAR);
  spaceKey.onDown.add(this.flap, this);

  this.flappy.animations.add('vlieg'); 

  this.flapGeluid = game.add.audio('flap');

  this.timer = game.time.events.loop(3000, this.maakBuizen, this);

  this.botsingGeluid = game.add.audio('botsing');
 },

 update: function () {
  // Hier zet je code neer die steeds opnieuw uitgevoerd wordt. Je kunt
  // bijvoorbeeld controleren of 2 dingen met elkaar botsen.
  game.physics.arcade.overlap(this.flappy, this.buizen, this.botsing, null, this);
 },
 flap: function() {
  this.flappy.body.velocity.y = -350;
  this.flappy.animations.play('vlieg', 10, false);
  this.flapGeluid.play();
 },
 botsing: function() {
  game.state.start('main');
  this.botsingGeluid.play();
 }
}

var game = new Phaser.Game(640, 480, Phaser.CANVAS);
game.state.add('main', state);
game.state.start('main');

laadBuizen(state);

Binnen het scherm blijven

We zijn al een heel eind, het begint al een echt spel te worden!

Laten we nu programmeren dat het ook game over is wanneer flappy de rand van het scherm raakt.

Als flappy de rand raakt, zorgen we dat de botsing functie uitgevoerd wordt. Daardoor zal het spel opnieuw starten.

Voeg deze code toe aan de create functie:

this.flappy.checkWorldBounds = true;
this.flappy.events.onOutOfBounds.add(this.botsing, this);

Controlepunt

Als het goed is ziet je code er nu zo uit:

var state = {
 preload: function () {
  // Hier laad je alle plaatjes en geluiden in het geheugen van de computer
  game.load.image('achtergrond', 'achtergrond.png');
  game.load.spritesheet('vogel', 'vogel.png', 68, 48, 3);
  game.load.audio('flap', 'flap.mp3');
  game.load.audio('botsing', 'botsing.mp3');
 },

 create: function () {
  // Hier zet je code neer die 1 keer uitgevoerd moet worden, wanneer je spel 
  // opstart
  this.background = game.add.sprite(0, 0, 'achtergrond');
  this.background.width = game.width;
  this.background.height = game.height;

  this.flappy = game.add.sprite(100, 245, 'vogel');

  game.physics.startSystem(Phaser.Physics.ARCADE);
  game.physics.arcade.enable(this.flappy);
  this.flappy.body.gravity.y = 1000;

  var spaceKey = game.input.keyboard.addKey(Phaser.Keyboard.SPACEBAR);
  spaceKey.onDown.add(this.flap, this);

  this.flappy.animations.add('vlieg'); 

  this.flapGeluid = game.add.audio('flap');

  this.timer = game.time.events.loop(3000, this.maakBuizen, this);

  this.botsingGeluid = game.add.audio('botsing');

  this.flappy.checkWorldBounds = true;
  this.flappy.events.onOutOfBounds.add(this.botsing, this);
 },

 update: function () {
  // Hier zet je code neer die steeds opnieuw uitgevoerd wordt. Je kunt
  // bijvoorbeeld controleren of 2 dingen met elkaar botsen.
  game.physics.arcade.overlap(this.flappy, this.buizen, this.botsing, null, this);
 },
 flap: function() {
  this.flappy.body.velocity.y = -350;
  this.flappy.animations.play('vlieg', 10, false);
  this.flapGeluid.play();
 },
 botsing: function() {
  game.state.start('main');
  this.botsingGeluid.play();
 }
}

var game = new Phaser.Game(640, 480, Phaser.CANVAS);
game.state.add('main', state);
game.state.start('main');

laadBuizen(state);

Score toevoegen

Nu de laatste stap van deze uitleg: we gaan punten toevoegen!

We laten de speler iedere seconde een punt verdienen.

Dit doen we door in de create functie een variabele punten toe te voegen. We maken ook een label aan waarmee we score op het scherm tekenen:

this.punten = 0;
this.puntenLabel = game.add.text(20, 20, "0", {
 font: "30px Arial",
 fill: "#ffffff"
});

We gaan een timer toevoegen, waarmee we elke seconde een nieuwe functie score aanroepen.

Dit is de code om de timer te maken, die moet je in de create functie toe voegen:

this.timer = game.time.events.loop(1000, this.score, this);

En hier is de score functie:

score: function() {
 this.punten += 1;
 this.puntenLabel.text = this.punten;
}

Als je goed alle eerdere stappen doorlopen hebt, weet je waarschijnlijk hoe je deze score functie toe moet voegen aan het state object.

Als je er niet uitkomt, kun je in het laatste controlepunt onderaan de pagina kijken.

Gefeliciteerd!

Het is je gelukt helemaal zelf het spelletje Flappy Bird te maken!

Misschien heb je zelf wel ideeën hoe je het spel nóg leuker kan maken?

Om dit spel te maken hebben we Phaser gebruikt.

Op de site van Phaser vind je nog veel meer voorbeelden met code.

Hier kun je dus eens rondneuzen om te kijken hoe anderen spellen gemaakt hebben.

Controlepunt

Als het goed is ziet je code er nu zo uit:

var state = {
 preload: function () {
  // Hier laad je alle plaatjes en geluiden in het geheugen van de computer
  game.load.image('achtergrond', 'achtergrond.png');
  game.load.spritesheet('vogel', 'vogel.png', 68, 48, 3);
  game.load.audio('flap', 'flap.mp3');
  game.load.audio('botsing', 'botsing.mp3');
 },

 create: function () {
  // Hier zet je code neer die 1 keer uitgevoerd moet worden, wanneer je spel 
  // opstart
  this.background = game.add.sprite(0, 0, 'achtergrond');
  this.background.width = game.width;
  this.background.height = game.height;

  this.flappy = game.add.sprite(100, 245, 'vogel');

  game.physics.startSystem(Phaser.Physics.ARCADE);
  game.physics.arcade.enable(this.flappy);
  this.flappy.body.gravity.y = 1000;

  var spaceKey = game.input.keyboard.addKey(Phaser.Keyboard.SPACEBAR);
  spaceKey.onDown.add(this.flap, this);

  this.flappy.animations.add('vlieg'); 

  this.flapGeluid = game.add.audio('flap');

  this.timer = game.time.events.loop(3000, this.maakBuizen, this);

  this.botsingGeluid = game.add.audio('botsing');

  this.flappy.checkWorldBounds = true;
  this.flappy.events.onOutOfBounds.add(this.botsing, this);

  this.punten = 0;
  this.puntenLabel = game.add.text(20, 20, "0", {
   font: "30px Arial",
   fill: "#ffffff"
  });

  this.timer = game.time.events.loop(1000, this.score, this);
 },

 update: function () {
  // Hier zet je code neer die steeds opnieuw uitgevoerd wordt. Je kunt
  // bijvoorbeeld controleren of 2 dingen met elkaar botsen.
  game.physics.arcade.overlap(this.flappy, this.buizen, this.botsing, null, this);
 },
 flap: function() {
  this.flappy.body.velocity.y = -350;
  this.flappy.animations.play('vlieg', 10, false);
  this.flapGeluid.play();
 },
 botsing: function() {
  game.state.start('main');
  this.botsingGeluid.play();
 },
 score: function() {
  this.punten += 1;
  this.puntenLabel.text = this.punten;
 }
}

var game = new Phaser.Game(640, 480, Phaser.CANVAS);
game.state.add('main', state);
game.state.start('main');

laadBuizen(state);