Flappy Bird in JavaScript

Tijdens CoderDojo Arnhem #12 maakten we het spelletje Flappy Bird in JavaScript. Hier vind je de instructies om het zelf eens te proberen.

Voorbereiding

Voordat we echt starten met programmeren moeten we een aantal bestanden downloaden en installeren:

Pak het bestand flappybird.zip uit op je harde schijf en open de map met jouw text editor.

Het spel voor het eerst starten

We gaan het spel bouwen in de taal JavaScript. Deze code laten we uitvoeren door een webserver programma.

Je start de webserver door het programma start-python-webserver.bat te starten. Je kunt het spel dan in een webbrowser openen op http://localhost:8000.

We gaan onze code schrijven in het bestand flappybird.js:

// De 'state' bevat de functies die in het spel gebruikt worden
var state = {
 preload: function () {
  // Hier laad je alle plaatjes en geluiden (assets) die je in je spel nodig hebt.
 },

 create: function () {
  // Deze code wordt 1 keer uitgevoerd wanneer het spel start
 },

 update: function () {
  // Deze code wordt tijdens het spel steeds opnieuw uitgevoerd
 }
}

Stappenplan

Stap 1: de achtergrond instellen

Stap 1

Open het bestand flappybird.js en laad het achtergrond plaatje in de preload functie:

preload: function () {
 game.load.image('background', 'assets/background.png');
}

Voeg in de create functie het achtergrondplaatje als sprite toe. Maak deze net zo groot als het scherm van ons spel:

create: function () {
 // Achtergrond
 this.background = game.add.sprite(0, 0, 'background');
 this.background.width = game.width;
 this.background.height = game.height;
}

Stap 2: de vogel op het scherm tekenen

Stap 2

Laad in de preload functie het plaatje voor de vogel, en voeg in de create de vogel als sprite toe aan ons spel:

preload: function () {
 // ...
 game.load.spritesheet('bird', 'assets/bird.png', 68, 48, 3);
},
create: function() {
 // ...
 this.bird = game.add.sprite(100, 245, 'bird');
}

Een spritesheet is een afbeelding waarin meerdere uiterlijken van een sprite staan. Open het bestand assets/bird.png maar eens. Je zult dan een afbeelding zien met 3vogels; elke vogel is 68 pixels hoog en 48 pixels breed. We gaan dit straks nodig hebben om de vogel te laten vliegen.

Stap 3: de vogel laten vallen

Stap 3

We kunnen in ons spel eenvoudig zwaartekracht toevoegen door physics te starten. Doe dit door de volgende regel in de create functie toe te voegen:

create: function() {
 // ...
 game.physics.startSystem(Phaser.Physics.ARCADE);
}

Je kunt deze physics instellen op sprites. Je kunt vervolgens bijvoorbeeld zwaartekracht op je sprite instellen, of hem snelheid geven. Dit doen we voor onze vogel in de create functie:

create: function() {
 // ...
 game.physics.arcade.enable(this.bird);
 this.bird.body.gravity.y = 1000;
}

Stap 4: de vogel laten vliegen

Als je het spel nu start, zal de vogel als een baksteen naar beneden vallen. Laten we er nu voor zorgen dat ze kan vliegen.

Stap 4

Voeg in de create functie de volgende regel toe:

create: function() {
 // ...
 var spaceKey = game.input.keyboard.addKey(Phaser.Keyboard.SPACEBAR);
 spaceKey.onDown.add(this.flap, this);  
}

Met de regels hierboven zorgen we er voor dat wanneer de spatiebalk ingedrukt wordt, het spel de functie flap van ons state object uitvoert. Deze funtie bestaat nog niet, dus die gaan we toevoegen:

var state = {
 preload: function() { 
  // ...
 },
 create: function() { 
  // ...
 },
 update: function() { 
  // ...
 },
 flap: function() {
  this.bird.body.velocity.y = -350;
 }
}

Let op dat je een komma na de laatste accolade } van de update functie toevoegt!

Doordat we in de flap functie de vogel een y-snelheid meegeven, vliegt ze eventjes omhoog. Maar door de zwaartekracht die we in stap 3 op de vogel ingesteld hebben, zal ze snel weer naar beneden vallen.

Stap 5: geluid en animatie toevoegen

Onze vogel kan nu wel vliegen, maar het ziet er een beetje saai uit. Voeg een vlieg-animatie toe in de create functie:

create: function() {
 // ...
 this.bird.animations.add('fly');
}

Start de animatie in de flap functie:

flap: function() {
 // ...
 this.bird.animations.play('fly', 10, false);
}

Stap 5

Deze code speelt de drie plaatjes in de spritesheet van de vogel een-voor-een af. 10 keer per seconde wordt het volgende plaatje getoond, waardoor het lijkt alsof de vleugels van de vogel wapperen.

Laad nu het flap geluidsbestand in de preload functie. Voeg hem toe aan het spel in de create functie. Speel het geluid af in de flap functie:

preload: function() {
 // ...
 game.load.audio('flap', 'assets/flap.mp3');
}

create: function() {
 // ...
 this.flapSound = game.add.audio('flap');
}

flap: function() {
 // ...
 this.flapSound.play();
}

Stap 6: buizen laten verschijnen

Stap 6

We gaan iedere 3 seconden rij met buizen laten verschijnen. Hiervoor voegen we een timer toe in de create functie. Deze timer roept iedere 3 secoden de functie createPipe in ons state object aan:


create: function() { 
 // ...  
 this.timer = game.time.events.loop(3000, this.createPipe, this);
}

De code voor het aanmaken van de buizen is wat lastiger, dus die krijg je cadeau! Om dit te gebruiken in je state voeg je de volgende regel toe na het state object:

var state = {
 //...
}

// Deze regel toevoegen
withPipes(state);

Stap 7: botsingen

Stap 7

Je vogel zal nu nog dwars door de buizen heen vliegen. We gaan nu kijken of de vogel botst met een buis. We doen dit in de update functie, omdat die keer op keer uitgevoerd wordt:

update: function () {
 game.physics.arcade.overlap(this.bird, this.pipes, this.hit, null, this);
},

Als de vogel met een buis botst, wordt de functie hit uitgevoerd. We voegen deze functie aan ons state object toe, en spelen dan het geluid hit.mp3 af:

var state = {
 preload: function() { 
  // ...
  game.load.audio('hit', 'assets/hit.mp3');
 },
 create: function() { 
  // ...
  this.hitSound = game.add.audio('hit');
 },
 update: function() { 
  // ...
 },
 flap: function() {
  // ...
 },
 hit: function() {
  this.hitSound.play();
 }
}

Laat het spel opnieuw starten wanneer de vogel met een buis botst:

hit: function() {
 // ...
 game.state.start('main');
}

Extra opdrachten

Extra 1: game over wanneer de vogel buiten het scherm komt

Hiervoor moeten we het spel laten controleren of de vogel buiten het scherm komt. Dit stel je op de vogel in de create functie in:

create: function() {
 // ...
 this.bird.checkWorldBounds = true;
 this.bird.events.onOutOfBounds.add(this.hit, this);
}

De code hierboven zorgt er voor dat de functie hit uitgevoerd wordt, zodra de vogel de rand van het scherm raakt.

Extra 2: score toevoegen

We laten de speler iedere seconde een punt verdienen. Dit doen we door in de createfunctie een variabele ‘points’ toe te voegen. We maken ook een label aan waarmee we score op het scherm tekenen:

create: function() {
 // ...
 this.points = 0;
 this.pointsLabel = game.add.text(20, 20, "0", {
  font: "30px Arial",
  fill: "#ffffff"
 });
}

Nu voegen we in de create functie een timer toe, waarmee we elke seconde een nieuwe functie score aanroepen:

create: function() {
 // ...
 this.timer = game.time.events.loop(1000, this.score, this);
}

score: function() {
 this.points += 1;
 this.pointsLabel.text = this.points;
}

Extra 3: jouw beurt!

Wat kun je nog meer verzinnen om jouw spel nóg leuker te maken?

Om dit spel te maken hebben we Phaser gebruikt. Op de site van Phaser vind je nog veel meer voorbeelden met code. Hier kun je dus eens rondneuzen om te kijken hoe anderen spellen gemaakt hebben.

← Terug

Creative Commons
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Dit materiaal is gemaakt door CoderDojo Arnhem. Je mag er mee doen wat je wilt; aanpassen, gebruiken, uitprinten, kopieren, enzovoort. Als je het gebruikt moet je onze naam er bij vermelden, je mag er geen geld mee verdienen en als je het aanpast moet je dat ook weer Creative Commons maken.